Learn Polish – Lesson 8 – TOP 40 Basic Polish Verbs – Part 2

UWAŻAĆ - to think / to deem 2. PRÓBOWAĆ - to try 3. SPACEROWAĆ - to walk 4. NAZYWAĆ SIĘ - to be called 5. WYJAŚNIAĆ - to explain 6. INTERESOWAĆ SIĘ - to interest in 7. INTERESOWAĆ - to interest 8. BUDZIĆ SIĘ - to wake up 9. BAWIĆ SIĘ - to play 10. … Continue reading Learn Polish – Lesson 8 – TOP 40 Basic Polish Verbs – Part 2

Aprende Polaco Clase 7 Frases basicas en polaco

Podstawowe zwroty po polsku - Frases basicas en Polaco Jestem Beata. - Mi nombre es Beata. Nazywam się Beata. - Mi nombre es Beata. Mam na imię Beata. - Mi nombre es Beata. Mam na nazwisko… - Mi apellido es... Skąd jesteś? - De dónde eres? Jestem z Polski. - Soy de Polonia. Gdzie mieszkasz? … Continue reading Aprende Polaco Clase 7 Frases basicas en polaco

Learn Polish – Lesson 5 – Days of the week, Months, Seasons/ Dni tygodnia, miesiące, pory roku

Days of the week / Dni tygodnia Poniedziałek Monday Wtorek Tuesday Środa Wednesday Czwartek Thursday Piątek Friday Sobota Saturday Niedziela Sunday Months Styczeń January Luty February Marzec March Kwiecień April Maj May Czerwiec June Lipiec July Sierpień August Wrzesień September Październik October Listopad November Grudzień December Seasons /Pory roku Wiosna Spring Lato Summer Jesień Autum … Continue reading Learn Polish – Lesson 5 – Days of the week, Months, Seasons/ Dni tygodnia, miesiące, pory roku

Learn Polish -Lesson 4 – Numbers/ Liczby

Numbers / Liczby Numbers = Liczby (you can also say "numery") 0 zero zero 1 one jeden 2 two dwa 3 three trzy 4 four cztery 5 five pięć 6 six sześć 7 seven siedem 8 eight osiem 9 nine dziewięć 10 ten dziesięć 11 eleven jedenaście 12 twelve dwanaście 13 thirteen trzynaście 14 fourteen … Continue reading Learn Polish -Lesson 4 – Numbers/ Liczby

Learn Polish -Lesson 3 – Greetings and Farewells / Powitania i pożegnania

GREETINGS AND FAREWELLS Welcome to the 3 lesson of Polish ! POWITANIA - Greetings POŻEGNANIA - Farewells POWITANIA / Greetings Informal/ Nieformalne Cześć - Hi/Hello- from "cześć" - slang, used by young people) (Cze Hej - Hey Siema -Hi (Siemanko ; Siemandero - Hi/Hello - from "siema" - slang, used by young people) Formal/ Formalne … Continue reading Learn Polish -Lesson 3 – Greetings and Farewells / Powitania i pożegnania

Learn Polish – Lesson 2- Personal Pronouns/Zaimki osobowe

Personal Pronouns in Polish language Today I am going to share with you material about Polish Personal Pronouns. Zaimki osobowe - Personal Pronouns Liczba pojedyncza /Singular JA - I TY - You Rodzaj męski / Masculine ON -He Rodzaj żeński / Feminine ONA - She Rodzaj nijaki / Neuter ONO - It Liczba mnoga/ Plural … Continue reading Learn Polish – Lesson 2- Personal Pronouns/Zaimki osobowe

Youtube – Language Channel – Learn Polish- Lesson 1 – Polish Alphabet /Alfabet

Language support Dear readers, I am sorry that I didn't publish anything last months. Unfortunatelly I didn't had time.  I was working from early morning till late night and then I had holidays. Now I return with new power and new section. As I mention before, one of purposes to create this blog was to … Continue reading Youtube – Language Channel – Learn Polish- Lesson 1 – Polish Alphabet /Alfabet