Learn Polish – Lesson 5 – Days of the week, Months, Seasons/ Dni tygodnia, miesiące, pory roku

Days of the week / Dni tygodnia Poniedziałek Monday Wtorek Tuesday Środa Wednesday Czwartek Thursday Piątek Friday Sobota Saturday Niedziela Sunday Months Styczeń January Luty February Marzec March Kwiecień April Maj May Czerwiec June Lipiec July Sierpień August Wrzesień September Październik October Listopad November Grudzień December Seasons /Pory roku Wiosna Spring Lato Summer Jesień Autum … Continue reading Learn Polish – Lesson 5 – Days of the week, Months, Seasons/ Dni tygodnia, miesiące, pory roku

Learn Polish -Lesson 4 – Numbers/ Liczby

Numbers / Liczby Numbers = Liczby (you can also say "numery") 0 zero zero 1 one jeden 2 two dwa 3 three trzy 4 four cztery 5 five pięć 6 six sześć 7 seven siedem 8 eight osiem 9 nine dziewięć 10 ten dziesięć 11 eleven jedenaście 12 twelve dwanaście 13 thirteen trzynaście 14 fourteen … Continue reading Learn Polish -Lesson 4 – Numbers/ Liczby

Learn Polish -Lesson 3 – Greetings and Farewells / Powitania i pożegnania

GREETINGS AND FAREWELLS Welcome to the 3 lesson of Polish ! POWITANIA - Greetings POŻEGNANIA - Farewells POWITANIA / Greetings Informal/ Nieformalne Cześć - Hi/Hello- from "cześć" - slang, used by young people) (Cze Hej - Hey Siema -Hi (Siemanko ; Siemandero - Hi/Hello - from "siema" - slang, used by young people) Formal/ Formalne … Continue reading Learn Polish -Lesson 3 – Greetings and Farewells / Powitania i pożegnania

TRAVELS MELT YOUR HEART… – BEGINING

This is the excerpt for your very first post.