Blog

Изучай польский – Лекция 4- Числа/ Liczby

Числа/ Liczby Числа = Liczby (можеь тоже сказать “numery” "cyfry") 0 ноль zero 1 один jeden 2 два dwa 3 три trzy 4 четыре cztery 5 пять pięć 6 шесть sześć 7 семь siedem 8 восемь osiem 9 девять dziewięć 10 десять dziesięć 11 одиннадцать jedenaście 12 двенадцать dwanaście 13 тринадцать trzynaście 14 четырнадцать czternaście … Continue reading Изучай польский – Лекция 4- Числа/ Liczby

Aprende Polaco – Clase 4 – Numeros

Numeros/ Liczby Numeros = Liczby (puedes decir tambien “numery” "cyfry") 0 zero zero 1 uno jeden 2 dos dwa 3 tres trzy 4 cuatro cztery 5 cinco pięć 6 seis sześć 7 siete siedem 8 ocho osiem 9 nueve dziewięć 10 diez dziesięć 11 once jedenaście 12 doce dwanaście 13 trece trzynaście 14 catorce czternaście … Continue reading Aprende Polaco – Clase 4 – Numeros

Do you want your photo to be on my blog, Twitter, FB fanpage?

Today I just received a photo of a group of boys from Argentina who are learning Polish with the help of my tutorials. Good job guys! Juan thank you for photo !   If you want your photo to be on my blog, fanpage Facebook, twitter - send a picture when you learn  languages with … Continue reading Do you want your photo to be on my blog, Twitter, FB fanpage?

ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ

ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ Добро пожаловать на 3 уроке польского языка! POWITANIA - Приветствия POŻEGNANIA - Прощания POWITANIA / Приветствия Неофициальный / Nieformalne Cześć - Привет (Cze -  привет - от «cześć» - сленг, используемый молодыми людьми) Hej - Привет Siema - Привет (Siemanko; Siemka; Siemandero - Привет - от «siema» - сленг, используемый молодыми людьми) … Continue reading ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ

LEARN POLISH – LESSON 3 – GREETINGS AND FAREWELLS

GREETINGS AND FAREWELLS Welcome to the 3 lesson of Polish ! POWITANIA - Greetings POŻEGNANIA - Farewells POWITANIA / Greetings Informal/ Nieformalne Cześć - Hi/Hello- from "cześć" - slang, used by young people) (Cze Hej - Hey Siema -Hi (Siemanko ; Siemandero - Hi/Hello - from "siema" - slang, used by young people) Formal/ Formalne … Continue reading LEARN POLISH – LESSON 3 – GREETINGS AND FAREWELLS