Polish Birthday

Piosenka urodzinowa Polish Birthday Song Sto lat EN birthday song ES canción de cumpleaños RU песня на день рождения Sto lat, sto lat,Niech żyje, żyje nam.Sto lat, sto lat,Niech żyje, żyje nam,Jeszcze raz, jeszcze raz,Niech żyje, żyje nam,Niech żyje nam! EN 100 years, 100 years,May he/she live, live for us.100 years, 100 years,May he/she live, … Continue reading Polish Birthday

Advertisements

Изучай польский – Урок 8- Основные польские глаголы – часть 2

UWAŻAĆ - to think / to deem - думать / считать2. PRÓBOWAĆ - to try - пробовать 3. SPACEROWAĆ - to walk - гулять 4. NAZYWAĆ SIĘ - to be called - называться 5. WYJAŚNIAĆ - to explain - объяснять 6. INTERESOWAĆ SIĘ - to interest in -  интересоваться 7. INTERESOWAĆ - to interest -  интересовать 8. … Continue reading Изучай польский – Урок 8- Основные польские глаголы – часть 2

Aprende Polaco – Clase 8 / Parte 2 – TOP 40 Verbos básicos en polaco

UWAŻAĆ - creer 2. PRÓBOWAĆ - tratar 3. SPACEROWAĆ - caminar 4. NAZYWAĆ SIĘ - llamarse 5. WYJAŚNIAĆ - explicar 6. INTERESOWAĆ SIĘ - interesarse por alguien/algo 7. INTERESOWAĆ - interesar 8. BUDZIĆ SIĘ - despertarse 9. BAWIĆ SIĘ - jugar 10. ODPOCZYWAĆ - descanar 11. RELAKSOWAĆ SIĘ - relajarse BUDOWAĆ- construir 12. GRAĆ - … Continue reading Aprende Polaco – Clase 8 / Parte 2 – TOP 40 Verbos básicos en polaco

Learn Polish – Lesson 8 – TOP 40 Basic Polish Verbs – Part 2

UWAŻAĆ - to think / to deem 2. PRÓBOWAĆ - to try 3. SPACEROWAĆ - to walk 4. NAZYWAĆ SIĘ - to be called 5. WYJAŚNIAĆ - to explain 6. INTERESOWAĆ SIĘ - to interest in 7. INTERESOWAĆ - to interest 8. BUDZIĆ SIĘ - to wake up 9. BAWIĆ SIĘ - to play 10. … Continue reading Learn Polish – Lesson 8 – TOP 40 Basic Polish Verbs – Part 2

Изучай польский – Урок 8- Основные польские глаголы

BYĆ - Быть 2. MIEĆ - Иметь 3. ŻYĆ - Жить 4. IŚĆ - Идти 5. MÓWIĆ - Говорить 6. PISAĆ - Писать 7. SŁYSZEĆ - Cлышать 8. ROBIĆ - Делать 9. CZYTAĆ - Читать 10. MYŚLEĆ - Думать 11. ROZUMIEĆ - Понимать MIESZKAĆ - Жить 12. PYTAĆ -Cпрашивать 13. MÓC -Mочь 14. CHCIEĆ - Xотеть 15. … Continue reading Изучай польский – Урок 8- Основные польские глаголы

Aprende Polaco – Clase 8 – 40 TOP Basicos Verbos en Polaco

BYĆ – ser/estar 2. MIEĆ – tener 3. ŻYĆ – vivir 4. IŚĆ – ir 5. MÓWIĆ – hablar 6. PISAĆ – escribir 7. SŁYSZEĆ – oír 8. ROBIĆ – hacer 9. CZYTAĆ – leer 10. MYŚLEĆ – pensar 11. ROZUMIEĆ – entender MIESZKAĆ - vivir 12. PYTAĆ – preguntar 13. MÓC – poder 14. … Continue reading Aprende Polaco – Clase 8 – 40 TOP Basicos Verbos en Polaco