Youtube – Language Channel – Polish/English/Spanish/Russian – Lesson 1 – Polish Alphabet

Language support

Dear readers, I am sorry that I didn’t publish anything last months. Unfortunatelly I didn’t had time.  I was working from early morning till late night and then I had holidays. Now I return with new power and new section. As I mention before, one of purposes to create this blog was to give you langauge support. I just start with my Youtube Channel – Beata Aleksiejuk- Language Support. I invite you there if you want learn Polish/ English/Russian/Spanish.

First Lesson – Alphabet – Learn Polish

Alphabet in Polish Language: ALFABET

Polish alphabet:A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z

Another letters we have: Ą, Ę, Ć, Ń, Ś, Ź, Ż, SZ, CZ, DZ, DŹ, DŻ, CH, Ó, RZ

These letters have the same sound: CH = H; Ó =U; RZ=Ż

Examples:

Polish letters/Polskie Litery Example of the word/Przykład słowa English translation/Tłumacznie na angielski
A a AUTO CAR
B b BRAT BROTHER
C c CÓRKA DAUGHTER
D d DOM HOME
E e EUROPA EUROPE
F f FLAGA FLAG
G g GŁOWA HEAD
H h HERBATA TEA
I i IMIĘ NAME
J j JEŚĆ TO EAT
K k KOLEGA FRIEND
L l LEKCJA LESSON
Ł ł ŁATWY EASY
M m MAMA MOM
N n NIE NO
O o ONA SHE
P p PRACA WORK
R r ROWER BICYCLE
S s SOK JUICE
T t TAK YES
U u UWAGA ATTENTION
W w WODA WATER
Y y MY WE
Z z ZIEMIA EARTH
Ą ą ZĄB TOOTH
Ę ę RĘKA HAND
Ć ć ĆWICZENIE EXERCISE
Ń ń SŁOŃCE SUN
Ś ś ŚMIECH LAUGH
Ź ź ŹLE BAD
Sz sz SZARY GREY
Cz cz CZEŚĆ HELLO
Dz dz DWONEK BELL
Dź dź DŹWIĘK SOUND
Dż dż DŻUNGLA JUNGLE
Ch ch CHLEB BREAD
Ó ó ÓSMY EIGHTH
Ż ż ŻYCIE LIFE
Rz rz RZEKA RIVER

 

Learn Polish – for English speaking people

 

Learn Polish- for Spanish speaking people

Alfabeto Polaco: ALFABET

Letras en alfabeto Polaco:A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z

Otras letras: Ą, Ę, Ć, Ń, Ś, Ź, Ż, SZ, CZ, DZ, DŹ, DŻ, CH, Ó, RZ

Letras que tienen lo mismo sonido: CH = H; Ó =U; RZ=Ż

Ejemplos:

Letras polacas/Polskie Litery Ejemplos de las palabras/ Przykład słowa Tranducción- Español/ Tłumacznie na angielski
A a AUTO AUTO
B b BRAT HERMANO
C c CÓRKA HIJA
D d DOM CASA
E e EUROPA EUROPA
F f FLAGA BANDERA
G g GŁOWA CABEZA
H h HERBATA TE
I i IMIĘ NOMBRE
J j JEŚĆ COMER
K k KOLEGA AMIGO
L l LEKCJA CLASE
Ł ł ŁATWY FACIL
M m MAMA MAMA
N n NIE NO
O o ONA ELLA
P p PRACA TRABAJO
R r ROWER BICICLETA
S s SOK ZUMO
T t TAK SI
U u UWAGA ATENCIÓN
W w WODA AGUA
Y y MY NOSOTROS
Z z ZIEMIA TIERRA
Ą ą ZĄB DIENTE
Ę ę RĘKA CABEZA
Ć ć ĆWICZENIE EJERCICIO
Ń ń SŁOŃCE SOL
Ś ś ŚMIECH IDIOMA
Ź ź ŹLE MAL
Sz sz SZARY GRIS
Cz cz CZEŚĆ HOLA
Dz dz DWONEK CAMPANA
Dź dź DŹWIĘK SONIDO
Dż dż DŻUNGLA SELVA
Ch ch CHLEB PAN
Ó ó ÓSMY OCTAVO
Ż ż ŻYCIE VIDA
Rz rz RZEKA RIO

 

Learn Polish – for Russian speaking people

Алфавит на польском языке: ALFABET

Польский алфавит:A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z

Другие буквы: Ą, Ę, Ć, Ń, Ś, Ź, Ż, SZ, CZ, DZ, DŹ, DŻ, CH, Ó, RZ

Эти буквы имеют один и тот же звук: CH = H; Ó =U; RZ=Ż

Примеры:

Польские буквы /Polskie Litery Пример слова/Przykład słowa Перевод по английский /Tłumacznie na angielski
A a AUTO АВТОМОБИЛЬ
B b BRAT БРАТ
C c CÓRKA ДОЧЬКА
D d DOM ДОМ
E e EUROPA ЕВРОПА
F f FLAGA ФЛАГ
G g GŁOWA ГОЛОВА
H h HERBATA ЧAЙ
I i IMIĘ ИМЯ
J j JEŚĆ ЕСТЬ
K k KOLEGA ДРУГ
L l LEKCJA УРОК
Ł ł ŁATWY ЛЕГКИЙ
M m MAMA MAMA
N n NIE НЕТ
O o ONA ОНА
P p PRACA РАБОТА
R r ROWER ВЕЛОСИПЕД
S s SOK СОК
T t TAK ДА
U u UWAGA ВНИМАНИЕ
W w WODA ВОДА
Y y MY
Z z ZIEMIA ЗЕМЛЯ
Ą ą ZĄB ЗУБ
Ę ę RĘKA РУКА
Ć ć ĆWICZENIE УПРАЖНЕНИЕ
Ń ń SŁOŃCE CОЛНЦЕ
Ś ś ŚMIECH СМЕХ
Ź ź ŹLE НЕПРАВИЛЬНО
Sz sz SZARY СЕРЫЙ
Cz cz CZEŚĆ ПРИВЕТ
Dz dz DWONEK СЕГОДНЯ
Dź dź DŹWIĘK ЗВУК
Dż dż DŻUNGLA ДЖУНГЛИ
Ch ch CHLEB ХЛЕБ
Ó ó ÓSMY ВОСЬМОЙ
Ż ż ŻYCIE ЖИЗНЬ
Rz rz RZEKA РЕКА

Subscribe my channel

I hope you will enjoy my classes and they are going to help you learn foreign languages. I suggest to subscribe to my channel 🙂

 

Advertisements

2 thoughts on “Youtube – Language Channel – Polish/English/Spanish/Russian – Lesson 1 – Polish Alphabet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s